Denizli’de 400 kişiye istihdam kursu

Denizli’de 400 kişiye istihdam kursu

Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (PAUSEM) ve İŞKUR Denizli İl Müdürlüğü işbirliği çerçevesinde Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından İŞKUR’a kayıtlı işsizlere yönelik ücretsiz İşgücü Yetiştirme Kursları verilecek.

Pa­muk­ka­le Üni­ver­si­te­si öğ­re­tim üye­le­ri ve gö­rev­li­le­ri­nin kat­kı­la­rıy­la ger­çek­le­şen iş­gü­cü ye­tiş­tir­me kurs­la­rı 11 fark­lı mes­lek­te dü­zen­le­necek. Kur­si­yer­le­rin genel sağ­lık si­gor­ta­sı, iş ka­za­sı ve mes­lek has­ta­lık­la­rı prim gi­der­le­ri kurs sü­re­sin­ce İŞKUR İl Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan kar­şı­la­na­cak. Ay­rı­ca İŞKUR İl Mü­dür­lü­ğün­ce cep harç­lı­ğı ola­rak kur­si­yer­le­re yirmi (20) TL gün­lük ödeme ya­pı­la­cak.

PA­ÜSEM Mü­dü­rü Doç. Dr. Kud­ret Gezer, İŞKUR İl Mü­dü­rü Fe­ru­dun Gi­re­sun ara­sın­da im­za­la­nan pro­to­kol son­ra­sın­da “Üni­ver­si­te­miz, yaşam boyu mes­lek eği­tim­le­ri ko­nu­sun­da yeni pro­je­ler üre­te­rek, is­tih­dam po­li­ti­ka­la­rı­na kat­kı­da bu­lun­ma­ya devam ede­ce­ğiz” dedi.
İŞKUR İl Mü­dü­rü Fe­ru­dun Gi­re­sun ise; “Üni­ver­si­te ile İŞKUR İl Mü­dür­lü­ğü ara­sın­da ger­çek­le­şen bu iş­bir­li­ği­nin amacı ül­ke­mi­zin en önem­li so­run­la­rın­dan biri olan iş­siz­li­ğin çö­zü­mü­ne kat­kı­da bu­lun­mak ol­du­ğu; ili­mi­zin ni­te­lik­li iş­gü­cü ih­ti­ya­cı­nın kar­şı­lan­ma­sı ama­cıy­la ha­zır­la­nan pro­je­le­re des­tek ver­me­ye devam ede­ce­ğiz” dedi.

 Açı­la­cak Olan Kurs­la­rı­mız

1.    Aşçı Yar­dım­cı­sı         50 kişi
2.    Hasta Kabul                    100 kişi
3.    Masör/Masöz            50 kişi
4.    Oto­büs Hos­tes­li­ği        25 kişi
5.    Pa­zar­la­ma ve Satın Alma      50 kişi
6.    Pi­de­ci                25 kişi
7.    Piz­za­cı                25 kişi
8.    Pas­ta­cı Yar­dım­cı­sı        25 kişi
9.    Kat Hiz­met­le­ri Gö­rev­li­si    25 kişi
10.    Ser­vis Ele­ma­nı        25 kişi
11.    Yö­ne­ti­ci Sek­re­ter­li­ği        50 kişi

Denizli’de 400 kişiye istihdam kursu için 15 yorum

 1. dilek kaçmaz çetin

  hasta kabul kursu başvuruları ne zaman yapılacka?

 2. Sezen Yıldırım Gök

  Hasta kabul kursuna katılanlar Pamukkale üniversitesindemi çalışacaklar

 3. yunus yıldırım

  aşcı yardımcısı ve pazarlama ve satın alma kursları ne zamn başlıyo??

 4. kat hizmetleri görevlisi kursları nezman başlayacak bu meslek dalı otelleer icin mi gecerli

 5. SLM HASTA KABUL KURSUNA KATILMAK İSTİYORUM NE ZAMAN AÇILABİLİR ACABA

 6. abide güngör

  benim hasta kabuk sertifikam var ama iş arıyorum ama halk eğitimden aldım sertifikamı ve bilgisayar sertifikası da aldım halk egitimden alınca sertifikayı pamukkale üniversitesine giremiyormuyuz ve benim bilgilerim iş kurda kayıtlı bana yardımcı olursanız sevinirim.

 7. merhabalar pazarlama satın alma kursu ne zaman baslayacak bilen var mı

 8. merhaba hasta kabul kurslarınız ne zaman başlayacak cevap yazarmısınız çok tşkler

 9. hasta kabul kursunuz ne zaman baslıyor acaba bılgılendırırsenız sevınırım.

 10. pazarlama ve satın alma işi ile ilgileniyorum

 11. pastacı yardımcısı kursunuz ne zaman açılacaktır?
  lütfen acil cevap verirmisiniz…

 12. Bilgisayar kursunuz ne zaman açılacak acaba ?

 13. hasta kabul kursunuz ne zaman başlıyor gerekli bilgiyi nerden alabiliriz pamukkale üniyi müracat edebilmemiz için illaki kendi bünyesindeki kursunamı gitmemiz gerek yoksa şu an elimizde var olan tıbbi sekreter belgemiz yeterlimi

 14. hasta kabul kursuna katılmak istiyorum bana yardımcı olurmusunuz 05360326269 beni bilgilendirirseniz çok sevinirim

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>