Ana sayfa » Etiket arşivi » işkur denizli

Denizli’de 400 kişiye istihdam kursu

\ \ \ \

Denizli’de 400 kişiye istihdam kursu

Denizli’de 400 kişiye istihdam kursu Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (PAUSEM) ve İŞKUR Denizli İl Müdürlüğü işbirliği çerçevesinde Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından İŞKUR’a kayıtlı işsizlere yönelik ücretsiz İşgücü Yetiştirme Kursları verilecek. Pa­muk­ka­le Üni­ver­si­te­si öğ­re­tim üye­le­ri ve gö­rev­li­le­ri­nin kat­kı­la­rıy­la ger­çek­le­şen iş­gü­cü ye­tiş­tir­me kurs­la­rı 11 fark­lı mes­lek­te dü­zen­le­necek. Kur­si­yer­le­rin genel sağ­lık si­gor­ta­sı, iş ka­za­sı ve […]